FATURA VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Ankara ve bağlı illerde 01/02/2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş idi.

SGK  web sayfasında yayımlanan 25.08.2021 tarihli duyuru ile;  Kurum tarafından yapılan yeni düzenlemeler neticesinde Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de, tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerin 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Kuruma teslim edilmesi zorunlu olmuştur.

İzmir iline bağlanmış iller arasında Balıkesir ve Çanakkale İlinde faaliyet gösteren Optisyenlik Müesseseleri yer almaktadır.

Bu durumda;

1- 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşılanan manuel reçeteler medula optik sistemine tarama işlemi yapılarak kayıt edilmesi zorunludur.

2- 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşılanan reçetelere ait e-fatura ve eki belgeler(Reçete İcmal Listesi-Dönem Sonu Dilekçesi) medula sistemi dönem sonu işlemlerinde tarama yapılarak Kuruma teslim edilmesi zorunludur.

Taranmamış reçete, fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.

01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşılanan reçete ve eki belgelerin sisteme taranması işlemleri için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz.

Medula Optik Firma Modül Fatura ve Reçete eki Belgeler Ekleme ve Güncelleme Kılavuzu

 

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş

COMMENTS