Medula Optik Sistemi ve E-Faturalarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Sayın Üyelerimiz,

SGK Balıkesir İl Müdürlüğü Optik servisi Sayın Cengiz Bey tarafından Odamıza,  Kuruma teslim edilen reçete ve e-faturalarda bazı eksikliklerin olduğu belirtilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken Hususlar:

1- Medula Optik Sistemi reçete girişlerinde müracaat ve teslim süreleri ile ilgili uyarı vermemektedir. Bu nedenle reçete girişlerinde bu sürelere dikkat edilmemesi reçete kesintilerine neden olmaktadır.
SGK Optik Sözleşmesi 3.3.6. MaddesindeReçete içeriği malzeme ile ilgili ÜTS sisteminde tedarikçi firmanın verme bildirimini yaptığı tarihi takip eden 10 (on) iş günü, özel cam siparişlerinde ise 15 (on beş) iş günü içinde müessese tarafından malzeme hastaya/hasta yakınına teslim edilir. Süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin reçete bedelleri Kurumca ödenmez.” denmektedir. Üyelerimizin reçete girişlerinde müracaat ve teslim sürelerine dikkat edilmesini rica ederiz.

2- Müessese Tarafından kabul edilen reçeteler medula sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde faturalandırılır.

Bu nedenle;

  • E-Fatura tarihi ilgili ayın son günü olmalıdır.  E-Fatura tarihi hatalı olan e-faturalar Kurum tarafından iade edilecektir.
  • E-Faturaların müessese kaşesi basılarak firma sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
  • E-Faturalarda Dosya No kısmında referans numarası yer almaktadır. Dönem sonu dilekçesinde bulunan referans numarası ve e-faturada yer alan referans numarası aynı olmalıdır. E-Faturalarında Dosya No kısmında yada Referans No bilgisi bulunmayan Müesseselerimiz kullandıkları e-fatura uygulaması yetkilileri ile görüşerek Referans no bilgisini ekleme yaptırmalarını rica ederiz. Referans No bulunmayan ya da hatalı olan e-faturalar Kurum tarafından iade edilecektir.

3- Medula Optik sisteminde bifokal/progressif gözlük reçete girişlerinde Beyan yazılması zorunludur. Beyan açıklama kısmına “1 adet gözlük çerçevesi ve organik/colormatik/beyaz camları verildi.” şeklinde beyan yazılması gerekmektedir. Konu ile ilgili reçetelerde dikkat edilmesini rica ederiz.

4- Reçete Teşhisleri hatalı reçetelerin kabul edilmemesi ya da doktora düzelttirilerek kabul edilmesi ve sürekli hatalı teşhis yazan doktor bilgilerinin odamıza bildirilmesini rica ederiz.

Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet ve sorun yaşamamaları için yukarıdaki konulara dikkat edilmesini rica ederiz.
Oda Yönetim Kurulu

Paylaş

COMMENTS